Informatie en voorwaarden standhouders:

 

Rowolmer Fair 2019 vindt plaats op zondag 15 september 2019 van 10:00 tot 16:30 uur.

Kramen:

Om een mooie eenheid op de Fair te creëren kan alleen gebruik worden gemaakt van de, door de organisatie, ter beschikking gestelde kramen. Afmeting kraam is 4 x 1 meter. Kosten huren kraam € 37,50.

Huur grondplaats: € 7,50 per strekkende meter.

Extra opties: extra m2 naast kraam   € 2,50per m2.

Stroom  € 5,00                                                                                                                Achterwand   € 5,00

Zijwanden   € 5,00** Zijwanden zijn alleen mogelijk indien u ook een achterwand wenst. Er worden dan 2 achterwanden aan elkaar vast gemaakt zodat de zijkanten ook beschut zijn. De zijwanden zijn niet transparant.      

De organisatie behoudt zich het recht om zonder opgaaf van redenen deelname te weigeren. De door de organisatie toegewezen kraam dient uitsluitend te worden gebruikt door de aangemelde standhouder. Deelt u een kraam dan bent u verplicht de organisatie hiervan op de hoogte te stellen.

 

Betaling:

Kraamgelden dienen voor 1 juli 2019 te worden overgemaakt naar NL48 RABO 0355801981 t.n.v. Stichting Dorpshuis Roderwolde o.v.v. Rowolmer Fair + bedrijfsnaam. U ontvangt geen factuur. Annuleren kan tot 1 juli 2019 kosteloos. Bij annuleringen van 1 juli t/m 16 augustus 2019 wordt 50% van de deelnamekosten in rekening gebracht. Bij annuleringen vanaf 17 augustus 2019 vindt geen restitutie plaats. 

Aansprakelijkheid:

Standhouder neemt op eigen risico deel aan de Rowolmer Fair; de organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies, letsel, weersomstandigheden, schade of omzetderving door wat voor omstandigheid dan ook. De standhouder is zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit van de verkoopwaar. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een tegenvallende opkomst van publiek of slechte verkoop. 

Opbouw:

Op zondagmorgen is het van 08:00 tot 09:30 uur mogelijk om uw stand in te richten. Rowolmer Fair vindt plaats op het sportveld (naast het dorpshuis/MFA "De Doefkamp") in Roderwolde. In het dorp wordt u opgevangen door de marktmeesters die u een plek zal toewijzen. Wij houden hierbij zoveel mogelijk rekening met de specifieke wensen die u heeft aangegeven.

Parkeren:

De auto's mogen na aanwijzing van de parkeerleider achter de kraam geplaatst worden.

Sluiting en afbouw:

Rowolmer Fair eindigt om 16:30 uur en om een gezellige en levendige sfeer te behouden tot het eind, is het niet toegestaan om eerder uw kraam te ontruimen.

Communicatie:

Zowel via de traditionele media als social media proberen wij zoveel mogelijk aandacht te genereren voor de Rowolmer Fair. Vanzelfsprekend hopen wij dat u ook via uw netwerk reclame wilt maken voor de Rowolmer Fair.

Adresgegevens:

Voor uw navigatiesysteem kunt u het volgende adres aanhouden:

Hoofdstraat 21b

9315 PA Roderwolde

Informatie en contact:

Voor vragen kunt u ons mailen rowolmerfair@live.nl.

Wij hopen er gezamenlijk met u een zeer geslaagd evenement van te maken en zien u graag op zondag 15 september 2019 in Roderwolde.

De organisatie